• Asbestsanering

Asbestsanering

Når vi tager os af asbestsanering, gør vi det med omhu baseret på dybdegående erfaring. Alle vores medarbejdere er trænet i sikker håndtering af asbestholdige materialer. Vi tager konsekvent de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte både dig og vores medarbejdere.

Hvad er asbest?

Asbest er et naturligt forekommende mineral, der fra midten af det 20. århundrede blev flittigt anvendt i en række byggematerialer, herunder tagplader, fliser, isolering og meget mere.

Efterhånden som tiden gik, blev det klart, at asbesteksponering kunne føre til alvorlige sundhedsproblemer, herunder lungesygdomme og kræft. I dag er det kendt, at selv kortvarig eksponering for asbest kan have langvarige og potentielt dødelige konsekvenser, hvilket gør det afgørende at håndtere og fjerne asbest på en sikker og professionel måde.

Derfor er asbest farligt

Asbest består af meget tynde og stærke fibre, som er yderst skadelige for mennesker at indånde. Når først disse fibre er indåndet, forbliver de permanent i kroppen. Som oftest opstår følgesygdommene først efter 30-40 år. Eksponering for asbest kan føre til flere forskellige kræftformer.

Såfremt du skal renovere dit tag, er det derfor essentielt at få fastlagt, om der er spor af asbest, med henblik på at få det fjernet.

Hvornår er asbestsanering nødvendig?

Asbestsanering er en kritisk proces, der sikrer, at asbestfibre ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker. Men hvornår er det nødvendigt at tage skridt til sanering?

  • Ældre bygninger og huse: Mange bygninger opført før 1980'erne indeholder asbest i forskellige byggematerialer, fra isolering til gulvfliser. Hvis du ejer eller bor i en ældre bygning, er det vigtigt at få foretaget en asbestvurdering.
  • Renoverings- og nedrivningsprojekter: Før du påbegynder større renoverings- eller nedrivningsarbejder, bør du få undersøgt, om der er asbest i materialerne. Dette er afgørende for at beskytte både håndværkere og beboere mod eksponering.
  • Beskadigede asbestmaterialer: Hvis materialer, der indeholder asbest, bliver beskadigede, kan de frigive farlige fibre i luften. I sådanne situationer er det vigtigt hurtigt at få foretaget en sanering for at forhindre spredning og eksponering.

 

Professionel fjernelse af asbest

Det er ikke længere tilladt at anvende asbest, men ikke desto mindre eksisterer det stadig i mange ældre bygninger. Står du derfor overfor et renoveringsprojekt og har mistanke om asbest, kan Poul Hvitved garantere dig et professionelt forløb med effektiv fjernelse af asbest.

Herefter kan det nye tag lægges. Her kan vi ligeledes være behjælpelige med alt fra tegl, beton til ståltage og meget mere.

Eternittag med asbest

Særligt i tage af eternit har asbest været flittigt brugt op gennem tiden, hvilket betyder, at rigtig mange eternittage den dag i dag desværre indeholder det farlige materiale. Du skal derfor være ekstra opmærksom, hvis du har sådan et tag.

Er det farligt at bo under et tag med asbest?

At bo i et hjem med et asbestholdigt eternittag udgør ikke en umiddelbar risiko. Udfordringen melder sig, når tiden kommer til at renovere eller udskifte taget. Når tagpladerne fjernes eller beskadiges, kan de fine asbestfibre frigives til den omgivende luft, hvilket kan være sundhedsskadeligt at indånde.

Nedrivning af asbest - sådan gør vi

Ved nedtagning af asbesttag prioriterer vi sikker og effektiv fjernelse. Hele processen udføres på taget, og asbesten forsegles omhyggeligt i mærkede plastposer til korrekt bortskaffelse.

  1. Vi fjerner tagpladerne med specielt udstyr, der sikrer korrekt håndtering af asbest. I nogle situationer vil vi vurdere det nødvendigt at anvende maske og asbestdragt.
  2. Til sidst fugter vi pladerne, så asbesten forbliver på tagpladen. Derefter placerer vi pladerne meget forsigtigt i plastikposer, der tydeligt er markeret med "ASBEST".

Bortskaffelse af asbest

Asbestaffald skal håndteres i tråd med Miljøministeriets retningslinjer og må kun udføres af personer over 18 år. Hvis tagpladerne ikke afgiver støv, kræver de ingen speciel indpakning. Men hvis de frigiver asbestpartikler, skal de fugtes og forsegles i plastikposer, der er tydeligt mærket.

Hvad koster fjernelse af asbesttag?

Omkostningerne varierer afhængigt af forskellige parametre, så som tagets størrelse, pladetype og bygningens højde. Dog er det primært tagets størrelse, der har indflydelse på prisen. Vi tilbyder altid et uforpligtende tilbud på fjernelse af asbesttag.

Derfor anbefales det altid at indhente et pristilbud for asbestfjernelse, så du er fuldt informeret om udgifterne, før arbejdet starter.

Tilskud til asbestsanering

Vær opmærksom på, at der kan søges økonomisk støtte, hvis asbestfjernelsen er en del af en energirenovering. Men husk at ansøge om støtten, før renoveringsarbejdet går i gang.

Ofte stillede spørgsmål om asbest

Hvad er asbest?

Asbest er en gruppe naturligt forekommende mineraler, der tidligere blev brugt i byggematerialer på grund af dets styrke og isoleringsevner. Selv kortvarig eksponering for asbest kan føre til alvorlige sundhedsproblemer.

Hvorfor er asbest farligt?

Når asbestfibre frigives til luften og indåndes, kan de blive i lungerne og potentielt forårsage alvorlige lungesygdomme, herunder kræft.

Hvordan ved jeg, om mit hus indeholder asbest?

Hvis dit hus blev bygget eller renoveret før 1980'erne, er der en chance for, at det kan indeholde asbest. Den bedste måde at finde ud af det på er ved at få en professionel inspektion.

Er det sikkert at fjerne asbest selv?

Nej, det anbefales kraftigt at hyre professionelle asbestsaneringsspecialister for at sikre sikker og korrekt fjernelse og bortskaffelse.

Hvordan bortskaffes asbest korrekt?

Asbest skal bortskaffes i overensstemmelse med miljøministeriets retningslinjer og skal pakkes i tætsluttende plastikposer med en tydelig asbestmærkning.

Kan jeg få tilskud til asbestfjernelse?

Ja, hvis asbestfjernelsen er en del af en energirenovering, kan du søge om økonomisk støtte. Det er dog vigtigt at ansøge om støtten, før renoveringsarbejdet starter.

Hvordan ved jeg om der er asbest i mit hjem?

Asbest kan være svært at identificere med det blotte øje. Hvis du er i tvivl, er det bedst at få en prøve testet af et laboratorium.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg finder asbest i mit hjem?

Kontakt en professionel asbestsaneringsspecialist som Poul Hvitved for at få rådgivning og hjælp til sikker fjernelse og bortskaffelse.

Indhent et
uforpligtende tilbud

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Ofte stillede spørgsmål om asbest

Hvis du overvejer et tegltag eller har brug for rådgivning omkring dit tags tilstand, er vi her for at hjælpe. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud. Ring til os på 45 82 01 15, send en e-mail til info@poulhvitved.dk, eller brug vores kontaktformular.