• Energirenovering af bolig

Vil du spare penge på din varmeregning, øge værdien af din bolig samt forbedre indeklimaet? Så er en energirenovering det rette valg. Poul Hvitved ApS kan hjælpe dig med at lave forbedringer, der vil energioptimere din bolig, så du mindsker dit energiforbrug. 

Med 40 års erfaring kan du være sikker på, at vi leverer håndværk af højeste kvalitet, og vi rådgiver dig gennem hele processen.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på energirenovering af dit hus.
Ring på 45 82 01 15 eller brug kontaktformularen.

Hvad vil det sige at energirenovere boligen?

Med en energirenovering er formålet at lave forbedringer, der vil have en positiv effekt på forbruget og hermed få varme- og elforbrug til at falde. De fleste boliger vil på et tidspunkt blive renoveret enten af æstetiske grunde eller for at forbedre tilstanden på boligen. Ved ombygning af bolig er det oplagt samtidig at energirenovere dit hjem, så du kan mindske dine udgifter til energiforbrug og sænke dit CO2-forbrug.

En energirenovering kan bestå af forskellige renoveringer, herunder forbedret isolering, udskiftning af varmekilde, nyt tag, tagrenovering eller udskiftning af vinduer og døre, mm. Hvilke energirenoveringer, der bedst kan betale sig i dit hus, afhænger af din boligs nuværende tilstand. En ting er dog sikkert, en energirenovering er både en god investering for dig og miljøet.

Hvornår kan det betale sig at energirenovere sin bolig?

Der er flest penge at spare ved en energirenovering af ældre huse, men selv ved nyere bebyggelse er der ofte et stort varmespild, og en energirenovering er derfor godt givet ud. 

En god tommelfingerregel er at bruge din årlige varmeregning som målestok for at finde ud af, om det kan betale sig at få en energioptimering:

 • Hvis din varmeregning er over 15.000 kr. om året, og du bor i et ældre hus fra før 1980, bør du overveje en energirenovering.

 • Hvis din varmeregning er over 10.000 kr. om året, og du bor i et nyere hus fra efter 1980, bør du overveje en energirenovering.

Opvarmningskilden har indflydelse på hvilke energiforbedringer, der giver bedst mening i forhold til økonomien. For eksempel kan det betale sig at få en energirenovering af dit hus, hvis varmekilden består af elvarme, eller du har et olie- eller naturgasfyr, der er ældre end 15 år. Selvom fjernvarmepriser svinger meget i hele landet, er der nogle områder, hvor det økonomisk giver bedre mening at få fjernvarme.

Overvejer du at sælge huset, er det også en god idé at få energirenoveret det. Energiforbruget i boligen er et forhold, som mange købere går højt op i, og et forbedret energimærke kan øge din boligs værdi.

Hvilke energirenoveringer passer til netop din bolig?

Hvilke energirenoveringer, der passer bedst til dit hus, afhænger af flere forhold. 

For det første har husets konstruktion betydning for energirenoveringen. Tagkonstruktionen og evt. kælder er faktorer, der har indflydelse på hvilken energirenovering, der giver bedst mening.

For det andet har det betydning, om huset før har gennemgået energiforbedringer. Er der f.eks. blevet efterisoleret, sat nye vinduer i eller installeret nyt fyr?

Sidste faktorer, der har indflydelse på energirenoveringen, er opvarmningsformen. Er der elvarme, et gammel oliefyr, et nyt gasfyr, fjernvarme eller noget helt andet?

Med udgangspunkt i det enkelte hus skal der lægges en energiforbedringsplan. Den vil typisk indeholde en eller flere af følgende punkter:

 • Isolering under gulv
 • Isolering af tag/loft
 • Isolering og tætning af ydervægge
 • Isolering af sokkel og fundament
 • Isolering af vægge og gulv i kælder
 • Udskiftning af vinduer eller ruder
 • Ventilation med genbrug af varme
 • Forbedringer eller udskiftning af varmeanlæg
 • Isolering af vand- og varmerør
 • Udskiftning af termostater
 • Udskiftning af pumper
 • Udskiftning eller isolering af varmtvandsbeholder eller varmeveksler

Poul Hvitved ApS kan hjælpe dig med at lægge en energifordringsplan ud fra din boligs tilstand. Vi rådgiver dig om energirenovering og udfører alt tømrer- og snedkerarbejde, der kan energioptimere din bolig.

Er der særlige krav til energirenovering af hus?

Bygningsreglementet har nogle særlige regler og krav, som skal overholdes i forbindelse med energirenovering af hus. Reglerne siger, at du er forpligtet til at efterisolere, hvis du har tænkt dig at bygge om, bygge til eller renovere din bolig. Her skal du efterisolere, hvis du har tænkt dig at skifte husets tag, facade eller vinduer. Skifter du dit varmeanlæg skal du også overholde reglerne for fyr/kedler.

Er der tale om en større ombygning, er der endnu flere krav fra bygningsreglementet. Hvis du vil ændre på anvendelsen af din bolig ved eksempelvis at udnytte et loftsrum til beboelse, så skal loftkonstruktionerne opfylde energikravene for ændret anvendelse. Herudover skal rummet godkendes til beboelse.

Søg om tilskud til energirenovering

Det koster selvfølgelig en portion penge at energirenovere dit hjem. I Danmark er der dog flere muligheder for at søge tilskud til energirenoveringer via energiselskaber. 

Du kan søge tilskud til energirenovering, hvis du bor i en helårsbolig og påtænker at gennemføre et energiforbedringsprojekt, der vil resultere i energibesparelser og energieffektivisering samt reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer.

Energirenovering FAQ

Hvad er energirenovering, og hvorfor er det vigtigt?

Energirenovering er en proces, der involverer opgradering og forbedring af en bygnings energieffektivitet og varmeisolering. Det kan omfatte tiltag som udskiftning af vinduer og døre, forbedring af isolering og optimering af opvarmningssystemer. Energirenovering er vigtig, da det kan reducere energiforbruget, sænke energiomkostningerne, forbedre indeklimaet og bidrage til at reducere CO2-emissionerne. Poul Hvitveds hjemmeside indeholder oplysninger om forskellige energirenoveringsmuligheder og deres fordele.

Hvilke tjenester tilbyder Poul Hvitved inden for energirenovering?

Poul Hvitved tilbyder en række tjenester inden for energirenovering, herunder energirådgivning, udskiftning af vinduer og døre, isolering af vægge, gulve og lofter, optimering af opvarmningssystemer, og installation af solceller og andre vedvarende energikilder. Du kan finde mere information om de forskellige tjenester på hjemmesiden.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvilke energirenoveringstiltag der er bedst for min bolig?

Poul Hvitved kan tilbyde professionel energirådgivning og hjælpe dig med at identificere de mest effektive energirenoveringstiltag for din bolig. Dette kan omfatte en gennemgang af din boligs nuværende energiforbrug og isolering samt forslag til forbedringer og opgraderinger. Du kan kontakte Poul Hvitved for at få en uforpligtende samtale om dine energirenoveringsbehov.

Hvor lang tid tager en typisk energirenovering, og hvad koster det?

Varigheden og omkostningerne ved en energirenovering afhænger af omfanget og kompleksiteten af de enkelte tiltag, samt den specifikke bolig. Poul Hvitved kan give dig et skræddersyet og uforpligtende tilbud baseret på dine behov og ønsker. Du kan finde kontaktinformationen på hjemmesiden for at drøfte dit projekt og få et tilbud.

Er der støtteordninger eller tilskud til energirenovering, som jeg kan benytte mig af?

Der kan være forskellige støtteordninger og tilskud til energirenovering, afhængigt af de specifikke tiltag og din boligtype. Poul Hvitved kan hjælpe dig med at navigere i de forskellige støttemuligheder og rådgive dig om, hvilke ordninger der er relevante for dit projekt. For mere information om støtteordninger og tilskud, kan du kontakte Poul Hvitved eller besøge hjemmesiden.

Indhent et
uforpligtende tilbud

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Kontakt Poul Hvitved for et uforpligtende tilbud

Ønsker du et uforpligtende tilbud på energirenovering af dit hus, så du minimerer dine energiomkostninger og CO2-aftryk? En energirenovering er både en investering i dit hjem og i miljøet, der sparer dig for mange penge på den lange bane.

Hos Poul Hvitved ApS hjælper vi dig med at energirenovere dit hjem med tanke på dine ønsker, behov og økonomi.

Kontakt os i dag på 45 82 01 15 eller via vores kontaktformular for et uforpligtende tilbud på energirenovering.